in de maak

Broedplaatsen vormen de voedingsbodem, de humuslaag voor een levendig, bruisend, fijn en genereus Groningen. Dit zijn experimenteerruimtes, vrije ruimtes, plekken om samen te maken, waar samen kan worden gezocht, gepionierd, plekken waar nieuwe initiatieven kunnen ontkiemen. Kortom, broodnodig voor ons Groningen.

Wij kijken terug op een waardevolle eerste bijeenkomst en willen alle meemakers bedanken voor deze inspirerende middag. Wat een mooie verzameling mensen hadden we bij elkaar. We werken nu aan een verslag en de vervolgstappen. Onze filmer Marieke Verdijk heeft een prachtig filmpje gemaakt, waar de sfeer, en het doel van de middag en het vervolg goed uit spreken.

De Groninger Broedplaatsen coalitie is in de maak.
Meld je aan met jouw broedplaats/ experimenteerruimte.
Doe en denk met ons mee!

Waarom?
Broedplaatsen staan onder druk. In Groningen, maar ook in het algemeen door het alom vertegenwoordigde ‘marktdenken’, door de schaarste van ruimte en door behoefte aan meer woningen. We hebben het over plekken waar mensen niet per se groot geld verdienen, plekken die in eerste instantie draaien op de gemeenschappelijke waardes, waar nieuwe manieren van samenleven en -werken onderzocht worden. Die plekken zijn broodnodig, juist in een tijd met zoveel crises. Experimenteerruimte, vrije ruimte, plekken om samen te maken, waar samen kan worden gezocht, gepionierd, plekken waar cultuur kan ontkiemen, die plekken vormen de voedingsbodem, de humuslaag voor een levendig, bruisend, fijn en genereus Groningen.

Gemene ruimte
‘We zijn aan de slag om te bouwen aan de ruimte van onze autonome sociale interactie, een warme sociale ruimte. Onze gemeenschappelijke vrije ruimte (=gemene ruimte) die op veel manieren onder druk staat (door regels en marktdenken), de ruimte waar we: ‘Samen betekenis zoeken, samen naar een richting speuren … Onze kwetsbaarheden delen en onze gemeenschappelijkheid vieren. …Immer de leegte vullen, vol vertrouwen naar de horizon blijven stappen. Energie om te dromen, te durven en te doen. De onderstroom van het leven’
(uit: Vertrouwen – Bouwen op het cultureel ‘gemeen’. van Pascal Gielen)

Broedplaatsen worden nog steeds gezien als tijdelijke aanjaagplekken, plekken waar kunstenaars/ creatieven tijdelijk mogen neerstrijken, totdat de formele stad oprukt en de creatievelingen marktconform gaan werken. Wij pleiten voor permanente broedplaatsen als vrijplaatsen die kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven waarborgen: plekken waar ruimte is voor experiment, innovatie en creativiteit. 

Wat?
Omdat de broedplaatsen onder druk staan en we zien dat deze van levensbelang zijn voor een bruisende provincie, willen we ons verenigen. Samen onderzoeken en uitwerken hoe we het tij kunnen keren, hoe we ervoor kunnen zorgen dat er weer meer broedplaatsen komen, experimenteerruimte, vrije ruimtes waar mensen ruimte krijgen om te pionieren, te groeien en te zoeken. Want de kennis en kunde over broedplaatsen ligt bij de broedplaatsen zelf!

Meer weten?
Op 13 juni hielden wij de eerste bijeenkomst van de Groninger Broedplaatsen Coalitie (zie hier voor meer informatie).
Benieuwd hoe we verder gaan?
Meld je hier aan voor meer informatie en onze coalitie in de maak.