de start

Werksessie Broedplaatsen(beleid)
Donderdag 13 juni 13:30 – 17:30

Broedplaatsen vormen de voedingsbodem, de humuslaag voor een levendig, bruisend, fijn en genereus Groningen. Dit zijn experimenteerruimtes, vrije ruimtes, plekken om samen te maken, waar samen kan worden gezocht, gepionierd, plekken waar nieuwe initiatieven kunnen ontkiemen. Kortom, broodnodig voor ons Groningen.

Met diverse belanghebbenden met betrekking tot Broedplaatsen verzorgden wij een werksessie voor broedplaatsen in Groningen. De vraag stond centraal hoe we de broedplaatsen in Groningen kunnen versterken, groter kunnen maken en hoe we kunnen zorgen voor een blijvende broedplaatsen-bruis in Groningen. Het doel van deze bijeenkomst was: een bijdrage te leveren aan het broedplaatsenbeleid van de gemeente en een begin maken met onze coalitie.

Organisatoren zijn: Gijs Jansen (Floreshuis), Andrea Hooymans (Biotoop), Claartje van der Linden (Backbone 050), Paul Grimmius (coöperatie de SuikerBiedt), Jobbe Holtes (Biotoop), Sherlock Telgt (Backbone 050) en Maartje ter Veen (de samenmakerij).

Benieuwd hoe we verder gaan?
Op 13 juni was de eerste bijeenkomst van de Groninger Broedplaatsen Coalitie. Meld je hier aan voor meer informatie en onze coalitie in de maak.

Contact?
Neem contact met ons op via hallo@groningerbroedplaatsencoalitie.nl